Gå til hovedinnhold

Amina charging vilkår for bruk av nettstedet

Disse bruksvilkårene ble sist oppdatert den: 13. september 2022

 

GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Takk for at du besøker nettstedet vårt. Vennligst les disse bruksvilkårene (heretter "bruksvilkårene") sammen med vår personvernerklæring nøye, da de gjelder for din bruk av www.aminacharging.no, www.aminacharging.com og www.careers.aminacharging.com (heretter samlet kalt "nettstedet"), og for ditt forhold til eieren av nettstedet: Amina Charging AS, Grenseveien 21, 4313 Sandnes, org. nr. 927 608 162 (heretter "Amina Charging", "vi", "vår" eller "oss").
 1. Bruksvilkårene gjelder for din tilgang til og bruk av nettstedet. Ved å gå inn på og/eller bruke nettstedet godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du er uenig i noen del av disse bruksvilkårene, kan du ikke bruke nettstedet.

 

ENDRINGER I BRUKSVILKÅRENE

 1. Vi kan endre disse bruksvilkårene fra tid til annen, uansett årsak, og slike endringer trer i kraft når vi legger ut de reviderte bruksvilkårene på nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at endringene er lagt ut på nettstedet, betyr det at du godtar og aksepterer endringene. Det er derfor viktig at du leser gjennom disse bruksvilkårene regelmessig for å sikre at du er oppdatert om eventuelle endringer.

 

TILGANG TIL NETTSTEDET

 1. Tilgang til nettstedet gis på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til, uansett årsak og til enhver tid, å trekke tilbake, avslutte eller endre nettstedet uten varsel. Vi er ikke ansvarlige hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig i det hele tatt eller i en gitt periode.
 1. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til hele eller deler av nettstedet til våre registrerte brukere.

 

INFORMASJON PÅ NETTSTEDET

 1. Selv om Amina Charging gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt og oppdatert på publiseringstidspunktet, gir vi ingen garantier, vilkår eller erklæringer (uttrykkelige eller underforståtte) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen, herunder at nettstedet er fritt for feil og virus.
 1. Amina Charging lover ikke at informasjonen på dette nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor Norge. Det er forbudt å få tilgang til dette nettstedet fra områder der innholdet er ulovlig. Hvis du velger å gå inn på dette nettstedet fra steder utenfor Norge, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokale lover.
 1. Du kan ikke bruke nettstedet, eller informasjonen eller innholdet på det, til kommersiell bruk uten skriftlig forhåndssamtykke fra Amina Charging, og du er forpliktet til å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierbegrensninger og lisenser på nettstedet.
 1. Vi kan gjøre endringer på nettstedet for å forbedre det. Vi forbeholder oss retten til, uten forutgående varsel, å gjøre forbedringer, endringer, tillegg og fjerning på nettstedet når vi anser det som nødvendig.

 

PERSONVERNPOLITIKK

 1. For informasjon om vår datapraksis, se vår personvernerklæring. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at vi kan samle inn og bruke opplysningene dine i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

 

IMMATERIELLE RETTIGHETER

 1. Amina Charging beholder alle immaterielle og industrielle rettigheter i og til nettstedet og innholdet som vises der, i og til våre produkter, inkludert, men ikke begrenset til, alle rettigheter til varemerker, design, opphavsrett, visuell representasjon, utseende, programvarekomponenter, produksjonsmetoder, knowhow, forretningshemmeligheter og lignende.
 1. Ingen lisens under patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som eies av Amina Charging gis til deg gjennom din bruk av nettstedet.
 1. Du kan laste ned og skrive ut utdrag fra nettstedet til eget, ikke-kommersielt bruk. All annen bruk av nettstedet, inkludert reproduksjon, endring, distribusjon, overføring, republisering, visning eller presentasjon (inkludert "speiling") av innholdet på nettstedet, er strengt forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Amina Charging.

 

BRUKERKONTOER

 1. Nettstedet gjør det mulig å opprette brukerkontoer. Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss opplysninger som til enhver tid er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på disse bruksvilkårene, noe som kan føre til umiddelbar oppsigelse av kontoen din. Du finner informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene du oppgir i forbindelse med brukerkontoen din, i personvernerklæringen vår.
 1. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, avslutte eller deaktivere kontoen din eller din tilgang til visse aspekter eller alle tjenestene som tilbys på nettstedet, etter eget skjønn, når som helst og uten varsel eller ansvar. Ved slik suspensjon, deaktivering eller oppsigelse kan vi slette eller fjerne innholdet ditt og annen informasjon knyttet til kontoen din.
 1. Du er alene ansvarlig for å beskytte passordet som brukes for å få tilgang til kontoen din på nettstedet. Du samtykker i å ikke utlevere passordet ditt til noen tredjepart og må varsle oss umiddelbart når du blir oppmerksom på sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av kontoen din. Videre er du eneansvarlig for alt innhold og all informasjon du legger ut, laster opp eller på annen måte bidrar med på nettstedet via brukerkontoen din.

 

LENKER

 1. Nettstedet kan inneholde lenker til andre uavhengige tredjepartsnettsteder, som vi kun stiller til rådighet for din bekvemmelighet (heretter kalt "lenkedenettsteder"). Bruk av lenkede nettsteder skjer på brukerens eget ansvar. Vi har ingen kontroll over innholdet på de lenkede nettstedene, og vi støtter heller ikke innholdet på slike lenkede nettsteder, og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernerklæringen eller praksisen på de lenkede nettstedene. Du erkjenner og samtykker videre i at Amina Charging ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap som er forårsaket eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelig på eller via lenkede nettsteder.
 1. Siden Amina Charging ikke er ansvarlig for håndteringen og personvernet til personopplysningene dine på tilknyttede nettsteder, anbefaler vi derfor at du leser vilkårene og betingelsene som gjelder for din bruk av tilknyttede nettsteder.

 

VIRUS, HACKING OG ANDRE KRENKELSER

 1. Du kan ikke misbruke nettstedet ved å introdusere virus, trojanske hester, dataormer, logiske bomber eller annet skadelig materiale på det, inkludert, men ikke begrenset til, å utføre "denial of service"-angrep mot nettstedet. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til noen del av eller funksjon på nettstedet, eller til andre systemer eller nettverk som er koblet til nettstedet, eller til serveren der nettstedet ligger, eller til noen av tjenestene som tilbys på eller via nettstedet, ved hacking eller andre ulovlige metoder.
 1. Brudd på punkt 9.1 i disse bruksvilkårene kan utgjøre en straffbar handling. Vi vil rapportere ethvert slikt brudd til relevant politimyndighet, som vi vil samarbeide med for å avsløre din identitet.

 

ANSVARSBEGRENSNING

 1. I den utstrekning loven tillater det, skal Amina Charging ikke under noen omstendighet være ansvarlig for tilfeldige, direkte, indirekte, eksemplariske, straffende og/eller følgeskader, tapt fortjeneste og/eller skader som følge av bruk av og/eller manglende evne til å bruke nettstedet, informasjonen, tjenestene eller innholdet på nettstedet, selv om Amina Charging har blitt informert om muligheten for slike skader.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

 1. Amina Charging gjør sitt ytterste for å sikre at nettstedet til enhver tid er fullt operativt. Amina Charging gir imidlertid ingen garantier for at nettstedet eller innhold, tjenester eller funksjoner på nettstedet er tilgjengelig uten forsinkelser, avbrudd, feil eller vil gi bestemte resultater. Amina Charging fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert garantier for nøyaktighet, ikke-krenkelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.
 1. Nettstedet og all informasjon på det leveres "som den er". Amina Charging gir ingen garantier av noe slag, i den grad loven tillater det.

 

FEEDBACK

 1. Du overdrar alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i alle tilbakemeldinger du gir til Amina Charging. Hvis en slik overdragelse av en eller annen grunn er ineffektiv, samtykker du i å gi Amina Charging en ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, verdensomspennende rett og lisens til å bruke, reprodusere, avsløre, underlisensiere, distribuere, endre og utnytte slike tilbakemeldinger uten begrensninger.

 

DIVERSE  

 1. Hvis noen bestemmelse i disse bruksvilkårene blir kjent ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal gyldigheten, lovligheten og håndhevbarheten av de øvrige bestemmelsene ikke på noen måte påvirkes eller svekkes av dette.
 1. Disse bruksvilkårene er underlagt norsk lov. Hvis du har bekymringer eller tvister vedrørende bruken av nettstedet, samtykker du i først å forsøke å løse tvisten uformelt ved å kontakte Amina. Eventuelle søksmål, handlinger eller prosesser knyttet til disse bruksvilkårene eller bruken av nettstedet er underlagt norske domstolers eksklusive jurisdiksjon.

 

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål eller forespørsler knyttet til bruksvilkårene, kan du kontakte oss:

 • Ved å besøke denne siden på nettstedet vårt: https://aminacharging.com/contact
 • Ved å sende oss en e-post til contact@aminacharging.com