Gå til hovedinnhold

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Det er viktig for Amina Charging AS (heretter "Amina Charging", "vi" eller "oss") at du som bruker av våre tjenester forstår hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har etter norsk personvernregelverk, herunder personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven (heretter "gjeldende personvernlovgivning").

Personopplysninger

Med personopplysninger menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, f.eks. navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å identifisere personen som personopplysningene tilhører.

Enhver operasjon eller rekke av operasjoner som utføres på personopplysninger anses som behandling av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, organisering, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse.

Amina Charging er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i forbindelse med at vi gir deg informasjon og tilbyr deg tjenester på nettstedet www.aminacharging.com (heretter kalt "Tjenestene"), samt personopplysninger vi behandler for de formålene som er nevnt nedenfor. Denne rollen innebærer først og fremst at Amina Charging er ansvarlig for og må overholde pliktene i gjeldende personvernlovgivning.

Når, hvorfor og hva slags data samler vi inn?

Generelt samler vi inn og behandler personopplysningene dine for å kunne gi deg relevant informasjon knyttet til tjenestene våre eller for å oppfylle eller inngå en avtale med deg, inkludert i henhold til lovpålagte forpliktelser. Når du bruker nettsiden vår, abonnerer på nyhetsbrevet vårt, fyller ut frivillige skjemaer fra oss eller søker på en stilling hos oss, kan vi behandle følgende personopplysninger:

 • IP-adresse og informasjon om besøket ditt;
 • Eventuelle kommentarer i kontaktskjemaet som besøkende;
 • Kontaktinformasjon (f.eks. navn, telefonnummer og e-post);
 • Arbeidssted, inkludert stilling og firmanavn;
 • All kommunikasjon med oss;
 • All informasjon om personlige preferanser som du velger å dele med oss; og
 • All informasjon du velger å dele med oss om Amina-produkter du har kjøpt.

Vi samler inn og behandler disse personopplysningene for å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg (jf. GDPR art. 6(1) bokstav b), på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke (ref. GDPR art. 6(1) bokstav a), for å ivareta vår berettigede interesse i å oppfylle våre kontraktsforpliktelser med selskapet du representerer. 6(1) bokstav a), for å ivareta vår berettigede interesse i å oppfylle våre kontraktsforpliktelser med selskapet du opptrer på vegne av, for å ivareta vår berettigede interesse i å gi deg den best mulige opplevelsen i forhold til informasjonen på nettsiden vår og tjenestene vi tilbyr, og for å ivareta vår berettigede interesse i å behandle eventuelle rettslige krav (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f), samt for å overholde våre rettslige forpliktelser (jf. GDPR art. 6(1) bokstav c).

Generelt behandler vi ingen spesielle kategorier av personopplysninger om deg, for eksempel opplysninger om seksuell legning eller helse. Videre behandler vi bare personopplysningene dine i den utstrekning det er nødvendig for å utføre tjenestene våre eller andre kontraktsforpliktelser, inkludert i henhold til juridiske forpliktelser, for å forfølge våre legitime interesser eller i den utstrekning du har samtykket til behandling.

Nedenfor har vi listet opp alle de spesifikke måtene vi samler inn personopplysninger fra deg på og hvilke kategorier av personopplysninger vi vanligvis behandler, samt det rettslige grunnlaget for slik behandling.

Nettsted

Vi samler inn visse opplysninger fra datamaskinen eller internettforbindelsen din når du besøker nettstedet vårt og bruker våre digitale tjenester, for eksempel IP-adressen din, dato og klokkeslett for besøket, varigheten av besøket, innholdet i forespørselen din (for eksempel det spesifikke nettstedet/den spesifikke siden du besøker på nettstedet vårt), nettstedet du ble henvist fra, internettleverandøren din, nettlesertype og -versjon, samt operativsystemet ditt.

Vi samler inn disse opplysningene for å ivareta vår berettigede interesse i å kunne vise deg nettstedet vårt, måle og forbedre ytelsen til våre digitale kanaler, samt markedsføre våre produkter og tjenester (jf. personvernforordningen art. 6(1) bokstav f).

Se mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler nedenfor, inkludert hvilke informasjonskapsler som krever ditt uttrykkelige samtykke (jf. GDPR art. 6(1) bokstav a).

Kontaktskjema

Hvis du kontakter oss med spørsmål eller forespørsler, enten ved å fylle ut kontaktskjemaet vårt eller på annen måte, gir du oss informasjon om deg selv og/eller bedriften din. Når du gjør dette, samler vi inn informasjonen du oppgir, for eksempel navn, firmanavn, e-postadresse, telefonnummer, stilling i selskapet, hvor du befinner deg, samt all annen informasjon du oppgir i skjemaet.

Vi samler inn disse opplysningene for å kunne oppfylle avtalen med deg eller selskapet du handler på vegne av (ref. GDPR art. 6(1) bokstav b eller f) eller for å ivareta vår berettigede interesse i å svare på dine forespørsler eller spørsmål (ref. 6(1) bokstav b eller f) eller for å ivareta vår berettigede interesse i å svare på dine forespørsler eller spørsmål (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f).

Nyhetsbrev og andre markedsføringsaktiviteter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, samler vi inn e-postadressen din. Hvis du allerede er kunde eller bruker av Amina Charging, kan vi også sende deg nødvendig informasjon selv om du ikke uttrykkelig abonnerer på nyhetsbrevet vårt.

Det rettslige grunnlaget for å sende slike e-poster til våre eksisterende kundeforhold eller brukere er å ivareta vår berettigede interesse i å følge opp våre kunder ved å tilby relevante nyheter og relevant informasjon om våre tjenester og produkter (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f, se også markedsføringsloven art. 15(3)). 15(3)). Hvis du ikke er en eksisterende kunde eller bruker, vil det rettslige grunnlaget for å sende slike e-poster være ditt uttrykkelige samtykke (jf. GDPR art. 6(1) bokstav a).

Alle som mottar informasjonen ovenfor, kan enkelt melde seg av ved hjelp av lenken i e-postene våre.

Søke på en stilling hos oss

Når personopplysningene er samlet inn fra den registrerte:

Du er velkommen til å søke på en stilling hos oss. Hvis du sender oss en jobbsøknad, enten direkte eller via en leverandør, kan vi behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Grunnleggende informasjon: f.eks. navn, fødselsdato og nasjonalitet;
 • Kontaktinformasjon: f.eks. adresse, e-post og telefonnummer;
 • Kvalifikasjoner: f.eks. din CV, søknad, vitnemål og karakterutskrifter, språkkunnskaper, kurs, sertifiseringer og all annen informasjon du gir oss i søknaden din eller i intervjuer med oss;
 • Bakgrunnsinformasjon: f.eks. informasjon vi får fra referansene dine, som vi enten innhenter via offisielle kilder eller via referanser du gir oss, og
 • Våre vurderinger: dvs. vurderinger og kommentarer vi gjør i forbindelse med vår interne vurdering av søknaden din.

Vi vil behandle personopplysninger om deg på grunnlag av GDPR art. 6(1) bokstav a) og/eller bokstav b), spesielt på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke til utvidet lagring av søknaden din og/eller for å kunne inngå en potensiell ansettelsesavtale med deg. Vi sletter opplysningene knyttet til søknaden din så snart de ikke lenger er relevante for dette formålet.

Når personopplysningene ikke er innhentet fra den registrerte:

I rekrutteringsprosesser kan vi samle inn opplysninger fra tredjeparter, f.eks. Facebook, LinkedIn eller andre offentlige kilder. Dette kalles "sourcing" og utføres manuelt av våre ansatte, eller automatisk gjennom relevante tjenester. I noen tilfeller kan nåværende ansatte anbefale potensielle rekrutteringskandidater. I disse tilfellene vil den potensielle rekrutteringskandidaten bli informert om at vi behandler personopplysningene dine (jf. GDPR art. 14), samt formålet med behandlingen. Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg som er innhentet gjennom en tredjepart:

 • Grunnleggende informasjon: f.eks. navn, fødselsdato og nasjonalitet;
 • Kontaktinformasjon: f.eks. adresse, e-post og telefonnummer;
 • Kvalifikasjoner: f.eks. din CV, søknad, vitnemål og karakterutskrifter, språkkunnskaper, kurs, sertifiseringer og all annen informasjon du gir oss i søknaden din eller i intervjuer med oss;
 • Bakgrunnsinformasjon: f.eks. informasjon vi får fra referansene dine, som vi enten innhenter via offisielle kilder eller via referanser du gir oss, og
 • Våre vurderinger: dvs. vurderinger og kommentarer vi gjør i forbindelse med vår interne vurdering av søknaden din.

Vi samler inn denne informasjonen på grunnlag av GDPR art. 6(1) bokstav b) og/eller bokstav f), spesielt for å kunne inngå en potensiell ansettelsesavtale med deg og/eller for å ivareta vår berettigede interesse i å tilrettelegge og administrere rekruttering til selskapet vårt. Vi sletter opplysningene knyttet til søknaden din så snart de ikke lenger er relevante for dette formålet.

Besøk på våre sider i sosiale medier

Når du besøker sidene våre på sosiale medier, for eksempel Facebook-, LinkedIn- og Instagram-sidene våre, vil leverandørene av sosiale medier samle inn og behandle personopplysningene dine og bruke informasjonskapsler. Hvis du vil ha informasjon om hvordan disse leverandørene bruker personopplysningene dine, anbefaler vi at du leser personvernerklæringene deres.

Deler vi personopplysningene dine med tredjeparter?

Vi vil ikke dele personopplysningene dine med andre med mindre du enten gir oss ditt samtykke til dette (jf. GDRP art. 6(1) bokstav a), eller hvis vi har et rettslig grunnlag for å dele opplysningene dine, f.eks. hvis det er nødvendig for å levere en kontraktsfestet tjeneste til deg (jf. GDPR art. 6(1) bokstav b), hvis vi er lovpålagt å utlevere personopplysningene dine (jf. GDPR art. 6(1) bokstav c), eller det kan begrunnes ut fra vår berettigede interesse i å gjøre dette (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f).

Vi bruker rekrutteringstjenesten Teamtailor til å håndtere rekruttering og hjelpe oss i ansettelsesprosessen. Teamtailor har tilgang til dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for rekrutteringsprosessen, eller i den grad du selv har oppgitt personopplysningene gjennom tjenesten. Videre bruker vi HubSpot som en del av vår kunderelasjonshåndtering. Opplysninger vi mottar når du melder deg på vårt nyhetsbrev eller bruker kontaktskjemaet på vår side, lagres i HubSpots systemer. Vi bruker Google Analytics til statistiske formål. Se mer informasjon om vår bruk av Google Analytics nedenfor under "Informasjonskapsler".

Når vi bruker tredjeparts underleverandører eller tjenesteleverandører for å levere tjenestene våre, vil vi ta passende juridiske forholdsregler og tilsvarende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine er beskyttet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Tjenesteleverandørene våre kan befinne seg over hele verden. Det betyr at personopplysningene dine kan bli overført til land utenfor EU/EØS. Hvis det er tilfelle, vil vi iverksette egnede sikkerhetstiltak i samsvar med kapittel fem i personvernforordningen for å beskytte personopplysningene dine tilstrekkelig, for eksempel avtaler som inkluderer EUs standardkontraktsklausuler (SCC).

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Både våre databehandlere og vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå ved behandling av dine personopplysninger og for å forhindre tap eller ulovlig behandling (jf. GDPR art. 32). Slike tiltak er for eksempel interne rutiner, databehandleravtaler og IT-sikkerhetsprosedyrer for å verifisere tilgangsrettigheter. Vi vil også gjennomføre konsekvensanalyser for personvern når det er sannsynlig at behandlingen av opplysningene dine kan medføre en høy risiko med hensyn til dine rettigheter og friheter i forbindelse med personopplysningene dine.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din og knyttes til nettleseren din, og som gir oss informasjon. De brukes til å gjøre nettjenestene våre mer brukervennlige og effektive. Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å lagre preferansene dine på nettstedet, bekjempe svindel og ulovlig aktivitet, analysere tjenestene våre, forbedre nettstedet vårt, lagre preferansene dine, vise deg annonser og annen markedsføring og for å oppfylle andre legitime formål. Til disse formålene bruker vi nødvendige, funksjonelle og analytiske informasjonskapsler. Noen av disse informasjonskapslene er permanente, noe som betyr at de lagres på din elektroniske enhet når du forlater nettstedet vårt i en begrenset periode. Sesjonscookies slettes så snart du forlater nettsidene våre.

Vi bruker nødvendige informasjonskapsler for å ivareta vår berettigede interesse i å gi deg en funksjonell nettside (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f). For alle andre informasjonskapsler ber vi om ditt uttrykkelige samtykke (jf. GDPR art. 6(1) bokstav a). Du kan når som helst endre eller trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler som ikke er nødvendige, ved å endre innstillingene i nettleseren din.

I denne lenken finner du en liste over aktive informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt, og formålet med dem.

Vi bruker også Google Analytics til statistiske formål (jf. GDPR art. 6(1) bokstav f). Google Analytics setter informasjonskapsler for å evaluere din bruk av nettstedet og lage rapporter om aktiviteten på nettstedet for oss. Disse rapportene inneholder informasjon om antall besøkende, hvilke nettsteder de besøker, hvor lenge et besøk varer osv. Denne informasjonen kan gis til tredjeparter når Google Analytics er pålagt å gjøre det, eller i den grad tredjeparter behandler data. Google Analytics kan kun behandle personopplysninger på våre vegne etter dokumenterte instruksjoner fra Amina Charging, og i henhold til en databehandleravtale mellom Amina Charging og Google. Se Google Analytics' personvernerklæring for mer informasjon.

Statistikken over brukere og brukertrafikk brukes vanligvis i aggregert form, slik at statistikken ikke inneholder opplysninger som kan knyttes direkte til deg som identifiserbar person.

Hvilke rettigheter har du?

Du har flere rettigheter i henhold til gjeldende personvernforskrifter. Nedenfor finner du en liste over de rettighetene du kan utøve i ditt forhold til oss som behandlingsansvarlig. Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, kan du kontakte oss, og vi vil svare på henvendelsen din så snart som mulig, men senest en måned etter at vi har mottatt den.

 • Innsyn: Du har en generell rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg.
 • Retting og sletting: Du har en generell rett til å be om at vi retter uriktige personopplysninger om deg og sletter personopplysninger om deg. Vær oppmerksom på at personopplysninger som er avgjørende for kundeforholdet med oss, ikke kan slettes, med mindre du også uttrykkelig ber om at kundeforholdet med oss avsluttes.
 • Begrensning: Du har en generell rett til å be oss om å stanse ("fryse") behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. hvis du mener at vi behandler personopplysninger om deg ulovlig og du ikke ønsker at vi sletter disse opplysningene i henhold til våre rutiner for slik sletting før saken er avklart.
 • Dataportabilitet: Du har en generell rett til å be om overføring av personopplysningene dine i et vanlig, maskinlesbart format.
 • Innsigelse: Du har en generell rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg hvis dette er begrunnet i særlige forhold fra din side.
 • Rett til å klage: Hvis du ikke er enig i måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du klage til Datatilsynet. Vi ber deg ta kontakt med oss på forhånd, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.
 • Trekke tilbake samtykket ditt: Hvis vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for de formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen. Det betyr at når vårt kundeforhold med deg opphører, vil vi slette personopplysningene dine så snart formålet med behandlingen av dem ikke lenger er relevant, med mindre vi er lovpålagt eller har et annet rettslig grunnlag for å lagre dem lenger.

Hvor lenge varer en informasjonskapsel og hvordan slettes den?

Hvor lenge informasjonskapsler lagres på enheten din kan variere. Lagringstiden beregnes fra siste gang du besøkte nettstedet. Informasjonskapsler slettes enten automatisk etter bruk, eller når varigheten utløper. Du kan selv slå av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettvett.no kan du se hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere.

 

 

 

 

Når det gjelder barns personopplysninger

Amina Charging ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 år. Hvis barn under 15 år av en eller annen grunn har gitt oss sine personopplysninger, vil vi slette personopplysningene så snart vi blir gjort oppmerksom på situasjonen.

Holder vi denne policyen oppdatert?

Ja. Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil bli varslet hvis vi gjør vesentlige endringer. Den mest oppdaterte versjonen av personvernerklæringen vår er tilgjengelig på nettstedet vårt.

Hvordan kan du kontakte oss?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter: contact@aminacharging.com.